DOGC. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

desde 10 de Julio de 1936
Último boletín: 21 de Agosto de 2018Secciones

 • Disposicions
 • Càrrecs i Personal
 • Anuncis de La Generalitat de Catalunya
 • Anuncis de L'Administració Local
 • Anuncis de L'Administració de Justícia
 • Anuncis Diversos
 • Altres


Calendario

1993Octubre

 • ["l"]
 • ["m"]
 • ["m"]
 • ["j"]
 • ["v"]
 • ["s"]
 • ["d"]
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Noviembre Septiembre

Consulta por fecha

Seleccione un mes para consultar los boletines:

DOGC, 20 de Octubre de 1993

Anuncis de La Generalitat de Catalunya

Institut Català del Sòl

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 1993, per la qual es fa pública l'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del Pla especial de millora urbana a la Unitat d'actuació III, el Carrilet, del terme municipal de Cassà de la Selva.

Departament D'Educacio

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 1993, de revocació d'ofici d'una subvenció d'educació infantil al centre docent privat Academia Cervantes y Nicolás Longarón, de Montcada i Reixac.

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 1993, d'aprovació d'un augment de subvenció al finançament del projecte modificat de l'obra núm. 93/482-PU, inclosa en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 1993.

Institut Català de Seguretat Viària

RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 1993, de concessió de subvencions a consells comarcals per a actuacions de millora de la seguretat viària catalana. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 1819, pàg. 7371, de 10.11.1993).

Departament de Salut

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 1993, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament de Sanitat i Seguretat Social durant el tercer trimestre de l'any 1993, a l'empara de l'article 12.4 de la Llei 3/1992, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1993.

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 1993, per la qual es dóna publicitat a l'actualització de la relació de llocs de treball del personal funcionari del Departament de Comerç, Consum i Turisme. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 1823, pàg. 7669, de 19.11.1993).

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 1993, per la qual es fa pública la combinació guanyadora dels sorteigs del Super 10 dels dies 12, 14 i 16 d'octubre de 1993.

Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca

EDICTE de 30 de setembre de 1993, pel qual se cita a termini els possibles interessats en els recursos contenciosos administratius núm. 812/93-A i 911/93-A, interposats per Vedella de Girona, SA, i Ramaders de Vedella de Girona, SCCL.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios